TT-Miljö AB

 
 

TT-Miljö AB är ett litet skånskt företag med kunder över hela södra Sverige och Danmark som värnar om miljön och framtiden.


Oljeutsläpp från fordon och luftföroreningar vållar stora miljöproblem när de via regnvattnet hamnar i våra dagvattenbrunnar. Dessa leder nämligen, utan någon som helst rening, rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Men vi har en lösning.


I nära samarbete med vatten- och avloppsenheten på Miljöförvaltningen i Skåne län, har vi tagit fram ett speciellt vattenskyddsfilter. Filtret flyter ovanpå vattenytan i dagvattenbrunnen, och har till uppgift att ta hand om föroreningar (olja, kemikalier och tungmetaller) som hamnar i brunnen.


Vi kan erbjuda er dessa filter, montera dem i era dagvattenbrunnar samt ta hand om uttjänta filter för återvinning och destruktion jämte Avfallsförordningen (SFS2001:1063) hos Sysav Kemi AB.


Kom ihåg: Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar -

vi har bara lånat den av våra barn.Läs mera: Miljöbalk (1998:808)

 

Våra brunnsfilter är testade och har uppvisat mycket goda reningsegenskaper.


Filtren kan givetvis återvinnas till 100%.

Brunnsfilter BF-250 och BF-350 absorberar olja, kemikalier och tungmetaller, men inte vatten.


Filtren klarar att absorbera upp till 20 gånger sin egen vikt.